Mesafeli Satış Sözleşmesi

1.Taraflar

 

Satıcı, www.tinyminy.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten aşağıdaki bilgilere sahip şirkettir  (Bundan böyle Tiny Miny olarak anılacaktır).

Ünvanı :

Ardeatek Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Adresi :

19 Mayıs Mah. Turaboğlu Sok. Hamdiye Yazgan İş Merkezi No:4 Kat:2 Kozyatağı / İstanbul

Telefon :

+90 850 2071033

Faks :

+90 216 3868011

MERSİS No:

0073042685600012

 

Alıcı, www.tinyminy.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye")

Adı Soyadı :

Adresi :

Telefon :

 

2.Mesafeli Satış Sözleşmesi

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.tinyminy.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı www.tinyminy.com ’da nitelikleri ve satış ücreti belirtilen ürünün kiralanması ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.tinyminy.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme formu, ürün teslim formu ve alıcı tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

 

3.Sözleşme Konusu Ürün/Ödeme/Teslimat Bilgileri

 

Hizmetin türü, ürün ve tüm vergiler dâhil satış ve depozito bedeli aşağıda ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

 

 Ürünün adı (marka/model):

 

 Kiralama Süresi:

 

 Kiralama Ücreti (vergiler dahil):

 

 Güvence Bedeli:

 

 Teslim alınacak lokasyon:

 

 Teslim tarihi / saati

 

 İade edilecek lokasyon:

 

 İade tarihi / saati:

 

 

 

Elektronik ortamda alınan(kiralanan) ürün/ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, satış bedeli, ödeme şekli (Kredi Kartı/Banka Havalesi (EFT)) , teslim alacak kişi, teslimat adresi, telefon numarası, fatura bilgileri, fatura edilecek kişi/kurum, fatura adresi, vergi dairesi, vergi sicil numarası, teslimat ücreti www.tinyminy.com internet sitesinin kiralama koşullarında belirtildiği gibidir. Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır. Formda yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu alıcı kabul eder.

SATICI gerekli gördüğü durumlarda, ALICI’nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar. SATICI siparişte sorun tespit ettiği durumlarda ALICI’nın vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden ALICI’ya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını 15 (onbeş) gün süreyle dondurur. ALICI’nın bu süre zarfında SATICI ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde ALICI’dan herhangi bir cevap alınamazsa SATICI, her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal eder. Sözleşme gereği yer alması gereken alıcı ve ürüne ilişkin bilgiler alıcının internet ortamında yaptığı alışveriş esnasında doldurduğu formdaki haliyle geçerlidir.

 

ALICI’nın, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

 

ALICI, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

 

ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

 

 

4.Ödeme/Rezervasyon/İptal İade Bilgileri

Ödeme:

Alıcının kredi kartından, ürünün günlük kiralama bedeli ve kiralanan gün sayısı çarpımı kadar olan bedel kiralama bedeli olarak tahsil edilir. Ayrıca ürünün perakende satış fiyatı üzerinden belirlenen ve marka/model ve cinsine göre değişiklik gösterecek olan güvenlik depozitosu bedeli alıcının belirttiği kredi kartından depozito olarak çekilir. Ürün iade koşulları alıcı tarafından yerine getirildiğinde çekilen depozito tutarı alıcının kredi kartına iade edilir.

Rezervasyon İptali:

Ürün, ürün grubu, şube değişikliği yapılmak istenmesi durumunda orijinal rezervasyonun iptali gerekmektedir ve aşağıda yazılı cayma hakkının koşulları geçerlidir. İptalin ardından istenilen değişikliğe göre yeni rezervasyon yapılabilir. 

Kiralama Uzatma: 

Kiralamanın başlamasının ardından ürünün rezervasyon tarihleri aralığından daha uzun süre kiralama talebinin olması durumunda sistem tarafından fiyat tekrar hesaplandıktan sonra oluşacak ilave ücret, kiralama başlangıcında müşterinin ibraz ettiği kredi kartından tahsil edilir. 

5.Sözleşme Tarihi ve Mücbir Sebepler

Sözleşme tarihi, alıcı tarafından siparişin verildiği tarihtir. Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. 

Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

6.Satıcının Hak ve Yükümlülükleri - Mesafeli Satış Sözleşmesi

SATICI, Sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur. 

Satıcı, 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler www.tinyminy.com 'dan alışveriş yapamaz. Satıcı, alıcının sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak alıcının yaşını yanlış yazmasından dolayı satıcıya hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemeyecektir.

Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından Tiny Miny sorumlu değildir. Buna istinaden satıcı, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak alıcı satıcıdan hak iddiasında bulunamaz.

www.tinyminy.com' dan kredi kartı (Visa, MasterCard, vs.), banka havalesi/EFT ile alışveriş yapılabilir. Sipariş tarihinden itibaren seçilen rezervasyon koşuluna uygun olarak havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT'nin) banka hesaplarına ulaştığı belirlenen andır. Ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi müşteri hizmetleri ile görüşülmeden gerçekleştirilen ödeme yöntemleri kabul edilmez.

7.Alıcının Hak ve Yükümlülükleri - Mesafeli Satış Sözleşmesi

ALICI, www.tinyminy.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

Alıcı, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

Alıcı, sipariş vermekle birlikte iş bu sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder.

Alıcı, www.tinyminy.com internet sitesinden satıcının isim, ünvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri , satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı , ödeme şekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve "cayma" hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı , şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık , anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.

Bir önceki maddeye bağlı olarak Alıcı, ürün sipariş ve ödeme koşullarının, ürün kullanım talimatlarının, olası durumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğu www.tinyminy.com sipariş/ödeme/kullanım prosedürü bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

ALICI, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce gerekli kontrolleri yapacak; ezik, kırık, vb. hasarlı ve ayıplı ürünü teslim almayacaktır. Teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu ALICI tarafından kabul edilmiş sayılır. Teslimden sonra ürünün özenle korunması ALICI'ya aittir.

Alıcı, aldığı ürünü iade etmek istemesi durumunda ne surette olursa olsun ürüne zarar vermemeyi, iade anında fatura aslını ve irsaliyesini iade etmeyi kabul ve taahhüt eder. 

Alıcı ürünü tüm aksesuar ve teçhizatı ile birlikte teslim aldığı gibi ürünün kiralandığı şehirde veya sözleşmede belirtilen başka bir yerdeki Tiny Miny istasyonuna, belirtilen günde iade ve teslim edecektir. Bütün uzatmalar için kiralayana başvuracak ve kiralayanın onayını alacaktır. Onay alınmaksınız yapılan uzatmalarda kiracının ürünü hukuka aykırı olarak yedinde bulundurduğu taraflarca kabul edilmiştir.

Alıcı, söz konusu ürünü mekanik ve bütünlük açısından sağlam ve iyi durumda teslim aldığını, üründe hiçbir hasar ya da problem bulunmadığını kabul eder. (Kira sözleşmesi ve ürün teslim formunda belirtilenler dışında) Kiracı sağlam ve iyi durumda aldığı üründe, kullanım hatası nedeni ile ve/veya dikkatsizlik, tedbirsizlik nedeni ile oluşan her türlü mekanik ve sair 3. Kişilerin talepleri de dahil olmak üzere tüm zarar ve ziyanları, cezaları ilk talepte ödemeyi kabul ve taahhüt eder. (Örneğin, bebek arabasının yürüyen aksamında oluşabilecek hasarlar, ayaklığının kırılması, tutma kollarının kırılması vb.) Kiracıya verilen üründe herhangi bir surette hasar meydana gelmesi halinde ürün için belirlenmiş olan ve kiralama sırasında kiracının kredi kartından çekilen depozito tutarının iadesi yapılmaz.

 

Ürünün alıcı tarafından kullanılmadığı zamanlarda alıcı olası hırsızlıkları önlemek için gerekli tedbirleri almak ve ürünün güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Alıcının kirası altındaki ürün çalınır veya aşırılır ise, sipariş sırasında kiracının kredi kartından çekilen depozito tutarının iadesi yapılmaz .

Satıcı/Kiraya veren, hiçbir şekilde alıcı/kiracı tarafından ürünün içinde veya üzerinde taşınan ya da bırakılan herhangi bir canlının ya da malın kaybından sorumlu tutulamaz.

 

8.Sipariş/Ödeme Prosedürü

Sipariş: Mesafeli Satış Sözleşmesi

Alışveriş sepetine eklenen ürünlerin KDV dahil TL tutarı alıcı tarafından onaylandıktan sonra, ilgili banka kartının posu üzerinden işleme alınır. Ayrıca ürünün perakende satış fiyatı üzerinden belirlenen ve marka/model ve cinsine göre değişiklik gösterecek olan güvenlik depozitosu bedeli alıcının belirttiği kredi kartından depozito olarak çekilir. Bu nedenle siparişler, sevk edilmeden önce müşteriye sipariş onay maili gönderilir. Sipariş Onay maili gönderilmeden sevkiyat yapılmaz.
Süreçteki herhangi bir aksama durumu ya da kredi kartı ile ilgili ortaya çıkabilecek problemler alıcıya sözleşmede belirttiği telefon/faks/e-mail yollarından biri veya bir kaçı kullanılmak sureti ile bildirilir. Gerekirse alıcıdan bankası ile görüşmesi istenebilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı, havalenin (EFT' nin) ya da elden ödemenin satıcıya ulaştığının belirlendiği andır.

 

İstisnai olarak haklı bir nedenle sözleşme konusu malın tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması ve/veya stok problemi ile karşılaşılması durumunda alıcı hemen açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirilip onay vermesi durumunda alıcıya eşit kalitede ve fiyatta başka bir mal gönderilebilir ya da alıcının arzusu ve seçimi doğrultusunda; yeni başka bir ürün gönderilebilir, ürünün stoklara girmesi ya da teslime engel diğer engelin ortadan kalkması beklenebilir ve/veya sipariş iptal edilebilir.

Sözleşme konusu malın teslim yükümlülüğünün yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hâllerde alıcı bu durumdan haberdar edilerek ödemiş olduğu toplam bedel ve varsa onu borç altına sokan her türlü belge en geç on gün içinde kendisine iade edilerek sözleşme iptal edilir. Böyle bir durumda alıcının satıcıdan ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır.

 

Ödeme: Mesafeli Satış Sözleşmesi

www.tinyminy.com 'da, internet ortamında kredi kartı bilgilerini kullanmak istemeyen alıcılara nakit havale/EFT sipariş imkanları sunulmuştur. Havale ile ödemede alıcı kendisine en uygun bankayı seçip havalesini yapabilir. Eğer EFT yapılmışsa hesaba geçme tarihi dikkate alınacaktır. Havale ve/veya EFT yaparken "Gönderen Bilgileri"nin Fatura Bilgileri ile aynı olması ve sipariş numarasının yazılması gereklidir.

Ürünün tesliminden sonra Alıcı'ya ait kredi kartının Alıcı'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün/hizmet bedelini Satıcı'ya ödememesi halinde, Alıcı'nın ürünü teslim alma ve ilgili hizmeti kullanma yetkisi ortadan kalkmış olur. Şayet Alıcı'nın, ürün/hizmet bedelinin Satıcı'ya ödenmemesine rağmen ürünü/hizmeti kullanması halinde Alıcı ürün/hizmet bedelini Satıcı'ya bizzat ödemekle yükümlüdür. Bu tür durumlarda ortaya çıkan giderler Alıcı'ya aittir.

Alıcı kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih etmiş ise Alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve 

Alıcı arasındaki "Kredi Kartı Sözleşmesi" kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

9.Teslimat Prosedürü

Ürün/ürünler satıcının anlaşmalı olduğu havalimanlarında bulunan Tiny Miny istasyonlarında, Tiny Miny personeli / havalimanı personeli veya anlaşmalı olunan kargo firması tarafından sözleşmede belirtilen gün / saat ve lokasyonda teslim edilecektir. 

Ürüne ilişkin, sevk bilgilerinde yanlışlık ve eksiklik olduğu hallerde, bazı sosyal olaylar ve doğal afetler gibi durumlarda belirtilen gün süresinde sarkma olabilir. Bu sarkmalardan dolayı alıcı satıcıya herhangi bir sorumluluk yükleyemez. Ürün, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve/veya Alıcının yerinde olmamasından doğabilecek ekstra bedelden satıcı sorumlu değildir. Belirtilen günler içeriğinde ürün/ürünler müşteriye ulaşmadıysa teslimat problemleri müşteri hizmetlerine destek.com e-mail adresi kullanılmak sureti ile derhal bildirilmelidir.

 

 

10.Ürün İade ve Cayma Hakkına İlişkin Prosedürü

 

Ürün İade: Mesafeli Satış Sözleşmesi

 

Alıcı, Kiraya veren ile Ürün Kiralama Sözleşmesi'nin akdedilmesinden itibaren 14 gün içinde ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik Madde 7 hükümleri uyarınca, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı veya hizmeti reddederek cayma talebini Satıcı'ya iletmek kaydıyla cayma hakkına sahip olmakla birlikte; Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik Madde 7'nin 4. fıkrasının (a) bendi uyarınca, tüketicinin 14 günlük cayma hakkı süresi sona ermeden önce tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde tüketici, cayma hakkını kullanamaz. Diğer bir değişle, Alıcı, hizmeti kullanmamak şartıyla 14 gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir. ALICI’nın cayma hakkını kullanabilmesi için satın almış olduğu hizmeti hiçbir şekilde kullanmamış olması gerekmektedir, aksi takdirde cayma talebi geçersiz olacaktır. Cayma bildiriminin SATICI’ya ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde ürün bedelini tüm masrafları ile ALICI'ya iade edilir.

Alıcının cayma hakkını Satıcıya yöneltmesi gerekmektedir. Alıcı işbu hakkını süresi içerisinde ve yazılı olarak Satıcının açık adresine yapacağı yazılı bildirim, e-posta veya fax yolu ile kullanabilir.

 

Geri ödemeler alıcı kredi kartına/hesabına yapılır. Kredi Kartına yapılan iadelerin kredi kartı hesaplarına yansıma süresi ilgili bankanın tasarrufundadır.

 

11.Garanti - Mesafeli Satış Sözleşmesi

Kullanma talimatına uygun şekilde kullanılan ve temizliği yapılan araçlar her türlü üretim hatasına karşı garantilidir. Satıcının garanti sorumluluğu yalnızca 6502 sayılı kanun kapsamına giren tüketiciler için geçerlidir. Ticari nitelikteki işler için Türk Ticaret Kanununu hükümleri geçerli olacaktır.

 

 

 

12.Uyuşmazlık Durumunda Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Alıcı’nın veya Satıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Tüketici mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

 

13.Bildirimler ve Delil Sözleşmesi

İşbu Sözleşme tahtında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, Kanunda sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır.

ALICI, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda SATICI’nın defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında ve sunucularında tuttuğu her türlü elektronik bilgi ve bilgisayar kayıtlarının, Taraflar açısından bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

14.Yürürlük

Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. SATICI, söz konusu sözleşmenin site üzerinde, ALICI tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

 

 

SATICI:

Ünvanı :

Ardeatek Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Adresi :

19 Mayıs Mah. Turaboğlu Sok. Hamdiye Yazgan İş Merkezi No:4 Kat:2 Kozyatağı / İstanbul

Telefon :

+90 850 2071033

Faks :

+90 216 3868011

MERSİS No:

0073042685600012

 

ALICI:

Adı Soyadı :

Adresi :

Telefon :